Voorpagina W e l k o m   o p   d e   w e b s i t e   v a n

E s t h e r   d e   G r o o t   -   N e d e r l a n d s e   p s y c h o l o o g   i n   F r a n k r i j k
lijn


528 Route d'Oloron - Lieu dit Quartier Auronce - 64360 Lucq-de-Béarn - 05.59.39.62.16 - esther.de-groot@orange.fr

leftcorner Menu: rightcorner
Eerste contact
Behandeling
Kosten
Over mij
Algemene info
Voorpagina
Privacy


Kijk ook eens op mijn Faceboekpagina
Privacy:

Wat gebeurt er met de informatie die u aan mij verstrekt?

In het kader van de nieuwe Europese wet op de privacy heeft u er recht op te weten wat de psycholoog doet met uw gegevens. Hij moet daar een register van bijhouden.
Tevens moet hij u informeren over het zorgvuldig bewaren en beschermen van uw dossiergegevens. Hij moet u melden hoe lang hij uw gegevens bewaart.
Tevens heeft u het recht uw dossier in te zien en om ‘vergeten te worden’, dat wil zeggen, dat u na het beëindigen van de therapie de mogelijkheid heeft te verzoeken uw dossier te vernietigen.

Wat betekent dat concreet:

Tijdens de intakefase werk ik, zoals u heeft kunnen lezen, met een aantal vragenlijsten. Aansluitend vindt er een intakegesprek plaats waarin we samen op zoek gaan naar uw probleem en de probleemsamenhang. Dat resulteert in een behandelvoorstel en een behandeling.

Ik maak, vanaf het moment dat u contact met mij zoekt, een papieren dossier met daarin de aantekeningen van wat u mij verteld heeft. Daarnaast heb ik een dossier op de computer waar alle bestanden staan die we hebben uitgewisseld. Beide dossiers worden bewaard op een manier dat niemand anders er zonder mijn toestemming bij kan. De computerdossiers hebben een wachtwoord, dat alleen bij mij bekend is,  en de papieren dossier liggen achter slot en grendel. De sleutel is in mijn beheer.
Daarbij wordt de computer grondig beveiligd tegen hacken, doordat de (virus- en malwarebeschermende) software actueel is en er geregeld onderhoud plaatsvindt.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij u daar vooraf toestemming voor geeft. Deze toestemming staat vermeld in het dossier. Dit geldt ook voor partners en familie.
De enige reden om deze afspraak te schenden is wanneer er sprake is van levensgevaar, dan acht ik mij gerechtigd om de autoriteiten ter plaatse in te lichten. Vandaar dat ik u ook vraag naar uw huisarts.

U heeft recht op inzage in het dossier, maar het blijft mijn eigendom. U mag er dus niet zelf dingen in wijzigen, u mag wel aangeven waar er –naar uw mening- onjuistheden staan vermeld, waarna ik het dossier zal aanpassen.  De schriftelijke gegevens die u mij heeft aangeleverd, kunt u, zolang het dossier gehandhaafd blijft, altijd ontvangen, als u daarom vraagt.

Na beëindiging van de therapie wordt het dossier opgeborgen en conform de reglementen van het NIP en de Nederlandse overheid 10 jaar bewaard. Tenzij u daartegen schriftelijk bezwaar maakt, want dan moet ik uw dossier vernietigen. Daarbij moet u wel bedenken dat het onhandig kan zijn wanneer u ‘vergeten’ bent, mocht u in een later stadium weer van mijn diensten gebruik maken.

Top ▲

  - Website: Marcel - Links: Frankrijk TopList.