Voorpagina W e l k o m   o p   d e   w e b s i t e   v a n

E s t h e r   d e   G r o o t   -   N e d e r l a n d s e   p s y c h o l o o g   i n   F r a n k r i j k
lijn


528 Route d'Oloron - Lieu dit Quartier Auronce - 64360 Lucq-de-Béarn - 05.59.39.62.16 - esther.de-groot@orange.fr

leftcorner Menu: rightcorner
Eerste contact
Behandeling
Kosten
Over mij
Algemene info
Voorpagina
Privacy


Kijk ook eens op mijn Faceboekpagina
topleft Eerste contact topright
U kunt contact met mij opnemen per telefoon of e-mail. Op dat moment begint de intakefase. We kunnen dan een afspraak maken voor een intakegesprek. De gehele intakefase kost, tot aan het moment dat de behandeling start, 50 euro.

In het intakegesprek wordt onderzocht wat het probleem is en wat achterliggende zaken zijn die van belang kunnen zijn in de behandeling. Hierbij maak ik in elk geval gebruik van een intakevragenlijst en indien gewenst van specifiek op uw klachten gerichte vragenlijsten.

Tevens is dit gesprek een mogelijkheid voor u om uw vragen te stellen en af te tasten of u zich bij mij voldoende op uw gemak voelt om de therapie met mij aan te gaan. Soms is het nodig een aanvullend intakegesprek af te spreken.

Aansluitend aan de intake volgt een adviesgesprek waarin mijn conclusies en het behandelaanbod besproken worden. Ook wordt het tarief van de behandelsessies en de frequentie van de afspraken afgesproken. Dit wordt allemaal vastgelegd in een behandelcontract.

Crisiscontact
Soms blijkt, dat nog voordat het intakegesprek heeft plaatsgevonden, er sprake kan zijn van een crisis. Dat vraagt om direct ingrijpen en een onmiddellijke start van behandeling. Deze fase is niet gratis en wordt gedeclareerd volgens mijn normale tarief van €50,- per contactuur (zie bij kosten). De intakefase wordt dan dus als het ware overgeslagen en de behandeling start direct. Overigens wordt in deze fase, als de crisis dat toelaat, een zogenaamd crisisbehandelplan afgesproken. Als de crisis geen gesprek daarover toelaat, wordt er eenzijdig, door de therapeute, een crisisplan opgesteld.

  - Website: Marcel