Voorpagina W e l k o m   o p   d e   w e b s i t e   v a n

E s t h e r   d e   G r o o t   -   N e d e r l a n d s e   p s y c h o l o o g   i n   F r a n k r i j k
lijn


528 Route d'Oloron - Lieu dit Quartier Auronce - 64360 Lucq-de-Béarn - 05.59.39.62.16 - esther.de-groot@orange.fr

leftcorner Menu: rightcorner
Eerste contact
Behandeling
Kosten
Over mij
Algemene info
Voorpagina
Privacy


Kijk ook eens op mijn Faceboekpagina
topleft Kosten, Tarieven en vergoedingen topright
Algemeen
Als uw ziektekosten nog via een Nederlandse ziektekostenverzekering verzekerd zijn, kunt u daar informeren of de kosten vergoed worden. Dat verschilt per verzekeraar.
In Frankrijk worden de psychologische voorzieningen binnen de publieke setting (ziekenhuizen, poliklinieken, etc.) globaal vergoed door de 'Securité Sociale'. Echter, sessies bij een privépraktijk worden nog niet vergoed door de franse ziektekostenverzekering, noch door de aanvullende verzekering en u zult dus de prijs moeten betalen die de psycholoog vraagt. Om die reden liggen de prijzen hier wel een stuk lager dan in Nederland. Om een indicatie te geven: De prijzen liggen rond de 50 Euro per sessie.

Mijn uurtarief
Ik heb mijn uurtarief gesteld op 50 Euro per individuele sessie. Voor partnerrelatiegesprekken declareer ik 75 euro per sessie.
Een sessie bestaat uit 50 minuten direct contact en 10 minuten voorbereidingstijd. Als de sessie langer duurt, wordt dit doorberekend. Hetzelfde geldt bij eventuele tussentijdse (crisis-)contacten, als het contact langer duurt dan 15 minuten.
Voor de intakefase, totdat er een behandelplan is, reken ik ook 50 Euro, voor relatie- en/(echt)paarintakes 75,-. Daarvoor krijgt u in elk geval één intakegesprek en een adviesgesprek. Deze fase duurt totdat er een behandelplan getekend is en de behandeling gestart is. De enige uitzondering daarop is, wanneer er tussen het eerste contact en het beoogde intakegesprek zich een crisis voordoet, want dan start de behandeling direct. Er wordt dan een tijdelijk crisisbehandelplan opgemaakt.
De rekening wordt telkens, tenzij anders is afgesproken, aan het eind van de maand naar u toegezonden. Voor relatietherapie wordt elke keer direct na de sessie de rekening verzonden. Desgewenst kan afgesproken worden om direct na de sessie te betalen.

Zorgverzekeraars
Als u nog via een Nederlandse ziektekostenverzekering verzekerd bent, kunt u daar informeren of de kosten vergoed worden. Dat verschilt, zoals gezegd, per verzekeraar.
Dit geldt ook voor Persoonsgebonden Budget. In een aantal gevallen kunt u een PGB aanvragen voor psychologische ondersteuning, ook als u in Frankrijk woont. Dit hangt samen met een WAO-uitkering. Als dat wordt toegekend, worden de kosten van de therapie daardoor vergoed.

Bedrijf
Zijn uw psychische problemen arbeidsgerelateerd, dan kunt u uw (Franse) werkgever verzoeken om de kosten van de therapie te vergoeden. Als de bedrijfsarts psychotherapie heeft geïndiceerd, wordt de kans daarop groter. Dus is het handig om hierover contact te hebben met de bedrijfsarts, voorafgaand aan het bezoek aan de psycholoog.

Oorlogstrauma
Als uw psychische problemen zijn terug te voeren op een oorlogstrauma (ook tweede generatie), heeft u mogelijk recht op de Wet Uitkeringen Burger-oorlogsslachtoffers 40-45 WUF. Dit kunt u navragen bij Nederlandse instanties (wordt normaal gesproken verstrekt door gemeentelijke voorzieningen).

  - Website: Marcel